خدمات

شرکت سپهر پیام مارین موظف و متعهد به ارائه خدمات مناسب، قابل اعتماد و رایج در صنعت دریایی مبتنی بر تخصص و سوابق چشمگیر پرسنل شرکت می باشد...

ادامه مطلب

محصولات

شرکت سپهر پیام مارین مالکیت انبار بزرگی از موتورهای دریایی، گیرباکس، موتور برق، تجهیزات دریایی ،وسایل کشتی و غیره را دارا می باشد که این ویژگی شرکت سپهر پیام مارین را به یکی از برجسته ترین چهره های مطرح در خاورمیانه تبدیل کرده است...

ادامه مطلب

سپهر پیام مارین

شرکت سپهر پیام مارین در راستای حمل و نقل یکپارچه و تجارت دریایی در سال 2006 تاسیس گردیده و در حال حاضر در آستانه رشد و توسعه به یک شرکت گسترده دریایی در منطقه خلیج فارس می باشد...

ادامه مطلب